Ozren Outdoor

A+ R A-
Lov

Preuzmite PDF brošuru

Pojas nižih planina i gorja Ozrena, Vučijaka i Trebave postepeno iz visova i blago brežuljkastog reljefa prelazi u ravničarsku niziju Posavinu koja se proteže dužinom rijeke Save. Ovo područje je bogato vodom, šumama, i poljima pšenice te je oduvijek bilo stanište raznovrsne krupne i sitne divljači kao i migratornih ptica. Lov je ovdje duga tradicija, a uglavnom se lovi srneća divljač, divlje svinje, zec, fazani i druga pernata divljač.

Lovački savez Republike Srpske  je krovna organizacija koja okuplja korisnike lovišta, lovačka društva i druga udruženja u oblasti lovstva na teritoriji Republike Srpske. Članstvo LSRS čine 78 lovačkih društava Republike Srpske, sa ukupno 18.000 lovaca. LSRS je član Međunarodnog savjeta za lov i zaštitu divljači (CIC) i Evropskog savjeta za lovstvo (FACE). Glavni cilj LSRS je uzgajanje, zaštita i korištenje divljači uz održavanje prirodne ravnoteže, zatim unapređenje lova kao grane privrede, sporta i sportskog turizma, zaštita prirode i životne sredine, te razvoj lovačkog streljaštva i lovačke kinologije.

Lovačko udruženje „Fazan” gazduje lovištem sa površinom od preko 80.000 hektara, od čega je 70.000 hektara lovna površina. Lovište je opremljeno visokim i niskim čekama, a podijeljeno je u zone prema tipu lovišta odnosno nadmorskoj visini terena na:

Fazan (Phasianus colchicus), ili običan fazan, je široko rastprostranjena ptica iz reda koka (lat. Galliformes). Fazan potiče iz Srednje Azije,…

Početkom 20. vijeka u periodu između dva svjetska rata lovci iz Doboja su bili u sastavu lovačkog društva iz Gračanice. Prvo lovačko udruženje u Doboju osnovano je 1945 a prema pisanim dokumentima u vrijeme osnivanja je bilo aktivno samo 11 lovaca. Danas, naše udruženje ima 1000 lovaca organizovanih u 31 lovačku sekciju i najveće je udruženje u Republici Srpskoj.

Lovačko udruženje “Ozren” samostalno djeluje na području opštine Petrovo i organizovano je u šest sekcija i to Petrovo, Kakmuž, Sočkovac, Karanovac, Porječina, Krtova.

Planine Vučijak i Trebava sa brdom Majna, zajedno sa Posavskom ravnicom i dolinom rijeke Bosne sa njenim pritokama Tolisom i Jakešnicom oduvijek su bile topli dom za raznovrsnu divljač.

Strana 1 od 2

Turistička domaćinstvabadge

badge
Seosko domaćinstvo Spasojević

Ozren Outdoor brošure

Gastronomija Ozrena

Vijesti

Error: Any articles to show

Etno grupa Iva video

Paraglajding Ozren video

Ozren summer time

O nama

Idejni koncept i ažuriranje stranice radi marketing agencija "TrioS konsalting" Doboj. Atraktivne ponude boravka na ovoj planini, cijene, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti na četiri jezika: srpski, italijanski, njemački i engleski. Kontaktirajte nas!

Pratite nas

Ukoliko vas interesuju vijesti i fotografije sa Ozrena pratite nas i na Facebook-u preko profila

B&B Orange

Ozren Outdoor

ili na YOUTUBE

Kontaktirajte nas

info@ozren.org
Doboj, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 66 910 411
+387 63 810 464